img
Pitný režim: zásoba vody na sportovišti
Pitný režim a sportovní výkonnost: tenis
Máme prokázáno, že sportovci, včetně těch elitních, běžně nastupují do výkonu v dehydrataci, což znamená, že nemají dostatečně správně nastavený pitný režim.